Add-on Name
Estuary-atf
(0 users)Modules Required

xbmc.gui-v5.13.0


Kodi ID
skin.estuary-atf

Author
phil65
Ichabod Fletchman
zag

Platform


Tags

Provides
Skin

Version
1.0.7

Compatible


License
CC BY-SA 4.0, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.0

Date Uploaded
2018-06-30
Add-on Description
Estuary je predvolený vzhľad pre Kodi 17.0 a vyššie. Pokúša sa byť pre prvotných používateľov Kodi jednoduchým na pochopenie a používanie.


Fanart


Screenshots

Banner


Latest Reviews

No comments yet.. Add one by clicking the edit pencil above

Unlocked

Data Complete
100%

Other Links
Add-on Website
Blank