Add-on Name
Estuary-atf
(0 users)Modules Required

xbmc.gui-v5.13.0


Kodi ID
skin.estuary-atf

Author
phil65
Ichabod Fletchman
zag

Platform


Tags

Provides
Skin

Version
1.0.7

Compatible


License
CC BY-SA 4.0, GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2.0

Date Uploaded
2018-06-30
Add-on Description
Estuary är standard-skin för Kodi 17.0 och uppåt. Det försöker att vara lättförståeligt för förstagångsanvändare av Kodi att förstå och använda.


Fanart


Screenshots

Banner


Latest Reviews

No comments yet.. Add one by clicking the edit pencil above

Unlocked

Data Complete
100%

Other Links
Add-on Website
Blank